Strona główna
Fundacja
Pomoc
Kontakt
   
 


Zarząd             Małgorzata Baka-Ostrowska – Prezes Zarządu
                       Tomasz Kalejta – Wiceprezes Zarządu
                       Jerzy Sychowicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji   Marek Chojnacki – Przewodniczący Rady Fundacji
                        Marek Fiedoruk – Członek Rady Fundacji           
                        Piotr Kledzik – Członek Rady Fundacji

Cele

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym wadami i chorobami urologicznymi oraz innymi schorzeniami, będącymi pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia dziecka” w Warszawie, w tym pomoc socjalna o charakterze rzeczowym lub finansowym oraz pomoc psychologiczna 

2. Ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobami urologicznymi i ich rodzin, a w szczególności:  

a/ umożliwienie dzieciom cierpiącym na schorzenia urologiczne korzystania ze wszystkich  światowych osiągnięć urologii, w tym rehabilitacji leczniczej,  

b/ działanie na rzecz utrzymania wysokiego, światowego standardu wiedzy urologicznej fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi schorzeniami urologicznymi,  

c/ podnoszenie poziomu wiedzy społecznej o zapobieganiu powstawaniu schorzeń urologicznych u dzieci, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich wyleczenia oraz wszelkich działaniach profilaktycznych z tym związanych.

Statut Fundacji