Strona główna
Fundacja
Pomoc
Kontakt
   
 


Szanowni Państwo,

Podstawowym zadaniem „Fundacji na rzecz urologii dziecięcej” jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym wadami i chorobami urologicznymi, będącymi  pod  opieką Kliniki Urologii  Dziecięcej  Instytutu  „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Mali pacjenci pragną szybkiego powrotu do zdrowia, do rodziny i normalnego życia.
Podajmy Im pomocną dłoń!!! 
Za każde, nawet najmniejsze,  wsparcie składam najserdeczniejsze podziękowania.


Małgorzata Baka-Ostrowska Prezes Zarządu